I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Галя Кръстева Бояджиева

II. ОБРАЗОВАНИЕ

1987-1992
Технически университет-София
Образователна степен: Магистър
специалност: Радио и телевизионна техника
Квалификация: Инженер по електроника и автоматика

III. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2014-
Член на работна група 21 „Защита на потребителите“ към МИ
2011-
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция Надзор на пазара
началник на Регионален отдел
2010-2011
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция Надзор на пазара,
Главен инспектор, Регионален отдел Надзор на пазара-София
2007–2010
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция Надзор на пазара,
Старши инспектор, Регионален отдел Надзор на пазара-София
2007
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Дирекция Адинистративно-правна и информационно обслужване,
Старши експерт, отдел  Канцелария
2006-2007
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Дирекция Адинистративно-правна и информационно обслужване,
Младши експерт, отдел  Канцелария
2004-2006
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Дирекция Адинистративно-правна и информационно обслужване,
Старши специалист, отдел Канцелария
1992-1993
ДФ-МИК Балкантон, отдел производство,
тоноператор

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

2006
Курс „Документооборот-стандарт и организация. Електронен документооборот и работа с електронно подписани документи”
2008
Едносеместриален курс „Управление на администрацията“, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет
2011
Курс „Основи на управлението на администрацията”
2014
Курс „Основни производства по АПК (за неюристи)”
2015
Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за оповестяване на продукти в системата РАПЕКС и нотификация, съгласно член 22 от Регламент №765-2008”

V. ДРУГИ УМЕНИЯ

  • Компютърни умения: MS Office, Еxcel, Рower рoint, Оutloock
  • Езикови умения: английски, руски

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ,  БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА, РЕФЕРЕНЦИИ

2015
Наградена със златен почетен знак на ДАМТН за образцово изпълнение на служебните задължения

e-mail: Galia.Bojadjieva@damtn.government.bg