I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Нина Николова Стоянова

II. ОБРАЗОВАНИЕ

1983 – 1988
ВИХВП гр. Пловдив
Образователна степен: Магистър
Квалификация: инженер-технолог
1983 – 1988
Немска езикова гимназия „Вилхелм Пик“ гр. Бургас

III. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1988 – 2001
„Винком“ АД гр. Бургас
длъжност: инженер-технолог, началник ОТК и лаборатория
2001 – 2010
Изпълнителна агенция по лозата и виното
длъжност:  главен инспектор
2010 – 2011
„Юнион Ивкони“ АД
длъжност: служител
2011 – 2015
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на пазара“
длъжност:  последователно главен специалист, инспектор, старши инспектор, главен инспектор
2015 –
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на пазара“
Длъжност: държавен експерт и и.д. главен директор ГД „Надзор на пазара“

IV. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

2002
Мениджмънт, маркетинг и персонален мениджмънт , Германия
2014
Основни производства по АПК (за неюристи)
2015
Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за оповестяване на продукти в системата РАПЕКС и нотификация, съгласно член 22 от Регламент №765-2008

V. ДРУГИ УМЕНИЯ

  • Компютърни умения: Ползване на програмни продукти MS Office
  • Езикови умения: немски,  руски език

e-mail: Nina.Stoyanova@damtn.government.bg