Периодични отчети 2010

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.01.–31.01.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.02.–26.02.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.01.–31.03.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.04.–30.04.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.05.-31.05.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.01.-30.06.2010 г.

Отчет за дейността на ГД НП за периода 01.01.-30.06.2010 г.

Отчет за дейността на ГД МН за периода 01.01.-30.06.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.07.-30.09.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.10.-31.10.2010 г.

Отчет за дейността на държавната агенция за метрологичен и технически надзор през деветмесечието на 2010 г. в изпълнение на програма № 5 “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Отчет за дейността на държавната агенция за метрологичен и технически надзор през първото полугодие на 2010 г. в изпълнение на програма № 5 “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.11.-30.11.2010 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН през първото тримесечие на 2010 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН през първото полугодие на 2010 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН през деветмесечието на 2010 г.

Отчет за дейността на ГД НП през деветмесечието на 2010 г.

Отчет за дейността на ГД МН през деветмесечието на 2010 г.

Отчет за дейността на ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през 2010 г. в изпълнение на програма № 5 “ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към член 63 на Закона за администрацията (2010 г.)