Периодични отчети 2011

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 03.01.–31.01.2011 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.02.–28.02.2011 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за първото тримесечие на годината

Отчет за дейността на ГД ИДТН за първото тримесечие на годината

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.04.–30.04.2011 г.

Отчет за дейността на ГД МН за първото тримесечие на годината

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.05.–31.05.2011 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 03.01.–30.06.2011 г.

Отчет за дейността на ГД НП за първото тримесечие на годината

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.07.–31.07.2011 г.

Отчет за дейността на Д РОС за първото полугодие на годината

Отчет за дейността на Д МСЕИ за първото полугодие на годината

Отчет за дейността на ГД НП за първото полугодие на годината

Отчет за дейността на ГД МН за първото полугодие на годината

Отчет за дейността на ГД ККТГ за първото полугодие на годината

Отчет за дейността на ГД ИДТН за първото полугодие на годината

Отчет за дейността на ДАМТН за първото полугодие на годината

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.08.–31.08.2011 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН през деветмесечието на 2011 год.

Отчет за дейността на Д РОС през деветмесечието на 2011 год.

Отчет за дейността на ГД МН през деветмесечието на 2011 год.

Отчет за дейността на ГД ККТГ през деветмесечието на 2011 год.

Отчет за дейността на ГД НП през деветмесечието на 2011 год.

Отчет за дейността на Д ПККМС през деветмесечието на 2011 год.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.10.–31.10.2011 г.

Отчет за дейността на ДАМТН през трето тримесечие на 2011 год.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за периода 01.11.–30.11.2011 г.

Отчет на ДАМТН за 2011 г. по програмен бюджет 2011 на МИЕТ  – Програма № 5 “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Приложение 2 – Отчет на ДАМТН за изпълнение на цели за 2011 г.