Периодични отчети 2012

Отчет за дейността на ГД ККТГ за първото тримесечие на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД НП за първото тримесечие на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД МН за първото тримесечие на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН за първото тримесечие на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за първата половина на 2012 г.

Отчет за дейността на ДАМТН през първото полугодие на 2012 г. в програмен формат

Отчет за дейността на ГД МН за първата половина на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД НП за първата половина на 2012 г.

Отчет за дейността на Д ПККРОС за първата половина на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН за второто тримесечие на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН за третото тримесечие на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за деветмесечието на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД МН за деветмесечието на 2012 г.

Отчет за дейността на Д ПККРОС за деветмесечието на 2012 г.

Отчет за дейността на ГД НП за деветмесечието на 2012 г.

Отчет за дейността на ДАМТН през 2012 г. в програмен формат

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.63 на Закона за администрацията – Отчет на ДАМТН за 2012 г.

Отчет за дейността на ГД ИДТН за 2012 г.

Отчет за дейността на ГД ККТГ за 2012 г.

Отчет за дейността на ГД МН за 2012 г.

Отчет за дейността на ГД НП за 2012 г.

Отчет за дейността на Д ПККРОС за 2012 г.