Периодични отчети 2013

Отчет на ДАМТН за първото полугодие на 2013 г. в програмен формат в изпълнение на програма № 5 на МИЕ “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Отчет за дейността на главна дирекция “Надзор на пазара” през първото полугодие на 2013 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” през второто тримесечие и първото полугодие на 2013 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” през първото полугодие на 2013 г.

Отчет за дейността на дирекция “Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието” през първото полугодие на 2013 г., съгласно Плана за действие на ДАМТН за 2013 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Метрологичен надзор” през първото полугодие на 2013 г.

Отчет за изпъление на целите на ДАМТН за 2013 г.

Отчет на ДАМТН за 2013 г. в програмен формат в изпълнение на програма № 5 на МИЕ “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Отчет за дейността на главна дирекция “Надзор на пазара” за 2013 г.
Отчет за дейността на главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” за 2013 г.
Отчет за дейността на главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” за 2013 г.
Отчет за дейността на главна дирекция “Метрологичен надзор” за 2013 г.
Отчет за дейността на дирекция “Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието” за 2013 г.