Периодични отчети 2014

Отчет на ДАМТН за първото полугодие на 2014 г. в програмен формат в изпълнение на програма № 5 на МИЕ “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Отчет за дейността на главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Метрологичен надзор” за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Надзор на пазара” за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Отчет за дейността на дирекция “Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието” за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

Отчет на ДАМТН за 2014 г. в програмен формат в изпълнение на програма № 5 на МИ “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Приложение 2 към чл.63 на Закона за администрацията  – Изпълнение на Цели на администрацията за 2014 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива” за 2014 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Метрологичен надзор” за 2014 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Надзор на пазара” за 2014 г.

Отчет за дейността на главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” за 2014 г.

Отчет за дейността на дирекция “Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието” за 2014 г.