Периодични отчети 2015

Отчет на ДАМТН за първо полугодие на 2015 г. в програмен формат в изпълнение на бюджетна програма 2000.01.05 на МИ “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Отчет на ДАМТН за 2015 г. в програмен формат в изпълнение на бюджетна програма 2000.01.05 на МИ “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Приложение 2 към чл.63 на Закона за администрацията  – Изпълнение на Цели на администрацията за 2015 г.