Спогодби за сътрудничество

Действащи спогодби за сътрудничество

  • Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Чешката служба за стандарти, метрология и изпитване за взаимно сътрудничество по оценяване на съответствието
  • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията
  • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията, акредитацията и оценка на съответствието
  • Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Съюзния институт по стандартизация на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на стандартизацията и сертификацията
  • Спогодба между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния комитет по стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието