ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДАМТН СТАРТИРА ИЗВЪНРЕДНА КАМПАНИЯ „БЕЗОПАСНО ЛЯТО-2016“ 30 опасни стоки бяха изтеглени от пазара само за 3 часа. Проверката продължава.

16 акта за 9 вида играчки и 38 вида слънчеви очила съставиха инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в първия ден от проверката в рамките на кампанията “Безопасно лято” – 2016, която се провежда за втора поредна година, съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП). До момента са проверени 43 обекта, 160 вида стоки, от които 60 – водни играчки и 100 вида слънчеви очила.

Най-честите нарушения при слънчевите очила са липса на маркировка за съответствие (СЕ) и инструкция за употреба (38 бр.). При 9 водни играчки липсва предупредителния текст върху продукта. Кампанията продължава до 10 юни, а след това ще има регулярни проверки до края на лятото.
“Не купувайте слънчеви очила и детски играчки от нерегламентирани места за продажба, защото е опасно”, посъветва председателят на ДАМТН Стефан Цанков. Той призова при всяко съмнение за опасна стока, потребителите да се обръщат към ДАМТН.

Кампанията “Безопасно лято” цели да ограничи разпространението на опасни стоки, както и да информира потребителите и търговците за специфичните изисквания, на които по закон трябва да отговарят продуктите в търговската мрежа.

При предишната проверка през 2015 г. бяха проверени 309 продукта, от които 85 са водни играчки и 224 – различни модели слънчеви очила. От тях 63 продукта са с констатирани несъответствия, в това число: 10 водни играчки и 53 слънчеви очила.

Надуваеми детски играчки
Проверката следи за видими белези, свързани с безопасната употреба- наличие на предупредителен текст, насочен към възрастните непрекъснато да наблюдава играта на детето, тъй като водните играчки не осигуряват защита от удавяне при играта с тях. Установено е, че при 8 от проверените играчки този текст е наличен само върху стикер, поставен върху опаковката от вносителя. По този начин, след отстраняване на опаковката, информацията вече не е налична и употребата на играчката носи риск, който може да бъде и фатален.

И при проверката, която стартира днес в ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН целта ще бъде същата – установяване на видими белези, свързани с безопасната употреба на водни детски играчки.

На разбираем език върху тялото на играчката в контрастен цвят, производителят трябва да е нанесъл предупредителен текст, изискващ както внимание за дълбочината на водата, в която детето играе, така и наблюдение на детето по време на игра. Минималната височина на буквите на предупредителния текст трябва да бъде най-малко 3 mm.

Пример за подобен надпис е: „Да се използва само във вода с дълбочина под ръста на детето и под надзора на възрастен.“

Друг видим белег, на който инспекторите обръщат внимание при проверката е наличието на запушалка, която трябва да бъде неподвижно закрепена към играчката. Това изискване е свързано с опасност от задушаване, поради риск от вдишване или поглъщане, когато запушалката не е трайно закрепена към тялото на играчката.

Надуваеми лодки и матраци, които са по-дълги от 1,2 m, не са определени като играчки, а като водни артикули за почивка, които са в обхвата на Директивата за обща безопасност, поради което проверката е съвместна с представители на КЗП. Водните надуваеми играчки за яздене са определени като играчки, независимо от размера им, но за тях се прилагат специални изисквания за безопасност, ако са по-дълги от 1,2 m. Тогава те се определят като чувствителни на вятър, поради което съществува риск от течение към дълбоки води. Такива играчки трябва да отговарят на приложимите изисквания в ЕN 71-1 и EN 15649-3 (включително изискванията в други части на EN 15640, към който EN 15649-3 препраща).

Слънчеви очила
Резултатите от проверката на слънчеви очила през 2015 г. показа, че около 24 % от проверените продукти са с установени несъответствия. При продуктите с несъответствия преобладават слънчеви очила с инструкция за употреба, която не отговаря по съдържание на изготвената от производителя.

ДАМТН ПРЕДУПРЕЖДАВА ПРИ ПОКУПКА НА СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА ДА СЛЕДИТЕ:

  • На продукта производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие (СЕ). Това показва, че очилата са произведени по европейските изисквания за безопасност.
  • Много важно е продуктът да се придружава от инструкцията за употреба, съставена от производителя и нейния пълен превод на български език.
  • От инструкцията потребителят може да се информира за класа на филтъра на очилата, който трябва да бъде обозначен с цифра от 0 до 4. Потребителят трябва да има предвид, че с повишаване на стойността на това число, защитните свойства на слънчевите очила се повишават.
  • Важно е в случаите, когато слънчевите очила са изработени с филтри от клас 4, да не се използват при шофиране, тъй като това намалява видимостта и повишава риска от пътно-транспортни произшествия. Това задължително предупреждение трябва да бъде включено и в инструкцията за употреба.
  • Трябва да е обявен начинът на почистване на продукта, както и срокът на годност на слънчевите очила при тяхната предвидима употреба и друга информация.

Резултатите от кампания “Бeзопасно лято” ще бъдат публикуване всеки ден на сайта на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Към икономическите оператори, пуснали водни играчки и слънчеви очила в нарушение на действащото законодателство ще бъдат предприети административно наказателни действия, съответстващи на неизпълнението.

Share this post