Закупуване, брандиране и доставка на стоки с логото на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Закупуване, брандиране и доставка на стоки с логото на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 13.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post