Закупуване, доставка и внедряване на система за организация на административната дейност за нуждите на ДАМТН

Покана за предоставяне на оферти с предмет: “Закупуване, доставка и внедряване на система за организация на административната дейност за нуждите на ДАМТН”

 

Моля, офертите да бъдат предоставени до 17:00 часа на 11.9.2015 г.  в Деловодството на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А.

Share this post