Закупуване и внедряване на специализирана счетоводна система за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Закупуване  и внедряване на специализирана счетоводна система за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post