Закупуване на информационно оборудване – 21 настолни компютърни конфигурации за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на информационно оборудване –  30 настолни компютърни конфигурации за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 18.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post