Закупуване на софтуерно решение за контрол и защита на информацията и достъп до ИТ ресурси, услуги по имплементация и поддръжка, чрез 300 броя лиценза за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на софтуерно решение за контрол и защита на информацията и достъп до ИТ ресурси, услуги по имплементация и поддръжка, чрез 300 броя лиценза за нуждите на ДАМТН“:

Срок за подаване на оферти: 12.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post