Закупуване на видеокамери и съпътстващото ги оборудване за нуждите на ГД ККТГ – прекратена

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на видеокамери и съпътстващото ги оборудване за нуждите на Главна дирекция „ Контрол на качеството на течните горива“:

Срок за подаване на оферти: 21.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post