Зам.областният на Русе Валентин Колев единствен сред колегите си в страната отличен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев беше удостоен със „Златен почетен знак“ втора степен и грамота на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Отличието му бе връчено лично от председателя на ДАМТН инж. Петър Горновски. Наградата се дава за отлично съвместно сътрудничество. „Благодаря Ви за професионализма при осъществяването на общи дейности! Тук, в Русе, имаме истински приятел, човек, на когото може да разчитаме във всеки един момент! Вие безрезервно подпомагате нашата дейност! Уверен съм, че и в бъдеще агенцията, чиято работа е изключително отговорна, ще може да разчита на Вашата подкрепа!“, заяви инж. Горновски. От своя страна заместник областният управител изрази задоволство, че дейността на администрацията се оценява подобаващо. „Изненадан съм! Приемам наградата като висока
оценка не само за моята работа, но и за тази на Областна администрация! Резултатите са налице тогава, когато има диалог между институциите и желание да се свърши необходимото!“, допълни още Колев.
По време на срещата, в която участва и областният управител Галин Григоров, бяха обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството между двете институции. Сред идеите е провеждането на съвместни масови проверки по всички направления от компетентностите на агенцията.
Внезапните проверки ще бъдат насочени най-вече към качеството на горивата, продавани по бензиностанциите в региона, както и до колко са изправни средствата за измерване – каквито са теглилките по пазарите.
Припомняме, че и към момента се извършва проверка на експлоатационното състояние на язовирите в областта. Тя се провежда от съвместна комисия, председателствана от областния управител, но в нея влизат представители на различни институции. Сред тях са и служители на ДАМТН.
Валентин Колев е единственият заместник областен управител в страната, който е получил подобно отличие.

Share this post