Започна Глобалната информативна кампания на ОИСР за 2020 г. относно безопасността на детските играчки, продавани онлайн

Днес 20.11.2020г. стартира Глобална информативна кампания на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия за безопасността на играчките продавани онлайн, в която ДАМТН ще вземе участие. Основните цели на кампанията са:

 • да подпомогне потребителите при вземането на информирано решение при закупуване на детски играчки онлайн и това да знаят как да реагират, ако са закупили опасна играчка;
 • да подобри разбирането на бизнеса за значението на продажбата на безопасни играчки онлайн и незабавното премахване на опасните играчки от продажбата.За целите на настоящата кампания терминът “бизнес” включва всеки икономически оператор, участващ във веригата на доставка, включително производители, дистрибутори, търговци на едро, търговци на дребно и онлайн платформи.

 

Продавате играчки онлайн?

Нека това става БЕЗОПАСНО!

 • Продажба
 • Помощ
 • Спазване на правилата
 • Връзка с доставчиците

 

Купувате играчки онлайн?

Нека това е ЗАБАВНО

 • Осведомете се — проверете информацията за продавача. Уверете се, че играчката не е забранена или иззета
 • Разберете — обърнете внимание на предупрежденията за безопасност, информацията, етикетите и подходящата възраст
 • Уведомявайте — докладвайте за проблеми, свързани с безопасността, и когато е възможно, регистрирайте играчката

 

Съобщения за потребителите

Преди покупката:

 • Уверете се, че играчката не е иззета
 • Прегледайте цялата информация за продукта и безопасността
 • Уверете се, че продавачът е посочил данни за контакт, ако имате въпроси
 • Купувайте от проверен уебсайт

След покупката:

В зависимост от възрастта на детето проверете играчката и се уверете, че тя:

 • няма малки части, които се откъсват, особено ако в домакинството има деца под 3-годишна възраст
 • няма остри ръбове или краища
 • няма дълги шнурове, които могат да се увият около врата на детето
 • няма хлабави, счупени или лесни за отваряне отделения за батерии

Регистрирайте играчката, за да получавате актуализации във връзка с безопасността, когато е приложимо

Абонирайте се, за да получавате информация за изземване и безопасност от вашия местен орган по безопасността

Съобщения за предприятията

Нека това става БЕЗОПАСНО!

 • Продавайте безопасни играчки
 • Помагайте на потребителите чрез предоставяне на достъпна и надеждна информация преди покупката
 • Спазвайте местните разпоредби, които се прилагат за играчките, които продавате
 • Свържете се с вашата верига на доставки, включително онлайн платформи и потребители, за да се уверите, че изтеглените от пазара и несъответстващите на изискванията играчки незабавно се отстраняват от продажба онлайн

Продавате играчки онлайн?

 • Уверете се, че няма малки части в играчките за деца под тригодишна възраст.
 • Установете рисковете и опасностите, които продуктът може да представлява по време на употребата му (включително предвидима неправилна употреба).
 • Организирайте изпитвания на играчките в съответствие с разпоредбите и стандартите, както и по отношение на други опасности, идентифицирани от сертифицирани и акредитирани лаборатории за изпитване, когато е целесъобразно.
 • Уверете се, че информацията онлайн се адаптира към устройството или платформата, използвани за закупуване на играчката.
 • Осигурете на потребителите звено за пряк контакт (за предпочитане местно) за повече информация.
 • Предоставяйте ясна и лесно достъпна информация на потребителите преди извършването на трансакциите и потвърждението на плащането:
  • основни характеристики на продукта
  • възрастово категоризиране / възрастови ограничения
  • инструкции за сглобяване и безопасна употреба
  • предупредителни етикети
  • изображения и видеоматериали на играчките
  • друга информация, която ще бъде на разположение физически в магазин или на опаковката на играчката.
 • Помислете за евентуално привеждане на вашия продукт в съответствие с националните (доброволни) и глобалните схеми и стандарти за знаци за доверие.

 

 

 

Share this post