Заповед № 07-022/6.4.2016 г. за обезсилване на разрешение № ЗЦБ-14/15.2.2016 г.