Заслужили и уважавани дългогодишни служители на ДАМТН бяха наградени при освобождаване от служба

На 21.01.2020 г., от името на ръководството на ДАМТН, по повод освобождаването им от държавна служба, бяха връчени благодарствен адрес и предметна награда на седем дългогодишни и уважавани служители лично от председателя на ДАМТН инж. Петър Горновски. За изключителния принос при осъществяването на дейността на ДАМТН, проявен висок професионализъм и качество на работата бяха наградени:

  • Госпожа Даниела Миланова – бивш директор на Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“;
  • Господин Йордан Кюмюрджиев – бивш началник на регионален отдел в гр. Пловдив към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“;
  • Господин Валентин Стойчев – бивш началник на регионален отдел в гр. Варна при Главна дирекция „Метрологичен надзор“;
  • Госпожа Мариета Мухтарова – бивш служител на Главна дирекция „Надзор на пазара“, преминала през всички длъжности от експерт, през началник на регионален отдел, до зам. главен директор;
  • Госпожа Росица Гюрова – бивш служител в отдел „Контролно методичен“ на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“;
  • Госпожа Роза Караджова – бивш служител в отдел „Контролно методичен“ на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и на отдел „Административно обслужване и управление на проекти“;
  • Господин Тихомир Комарски – бивш служител в отдел „Контролно методичен“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“.

„Днес е тържество за нашите бивши колеги, за тяхната отдаденост, лоялност, професионализъм и човечност“, каза в приветственото си слово председателят Петър Горновски и добави, че очаква с този акт на човешко уважение към колегите, да се постави началото на една устойчива традиция в ДАМТН.

На празничния коктейл присъстваха г-жа Павлина Данаилова – главен секретар, г-н Кирил Войнов – заместник-председател, г-н Стоян Стоев – заместник-председател и служители на ДАМТН.

Share this post