Профил на купувача

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) считано от 01.01.2020 г. ДАМТН е задължена да провежда обществени поръчки и пазарни консултации чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, които може да намерите и на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/buyer/21539