Антикорупция

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е “искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава”.

Настоящата рубрика цели да осигури публичност и прозрачност на действията на администрацията на ДАМТН и да предотврати възникването на конфликти на интереси, корупционни практики или корупция на служителите на агенцията.

Антикорупционен план на ДАМТН за 2024 г.

Антикорупционен план на ДАМТН за 2023 г.

Антикорупционен план на ДАМТН за 2022 г.

Антикорупционен план на ДАМТН за 2021 г.

Антикорупционен план на ДАМТН за 2020 г.

Антикорупционен план на ДАМТН за 2019 г.

Информация за изпълнение на мерките от пътната карта към Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021-2027)

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во тримесечие на 2024 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 2023 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во шестмесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 2022 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки към 15.05.2022 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 2021 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 3-то тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во шестмесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 2020 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 3-то тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во шестмесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 2019 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 3-то тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во шестмесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 1-во тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки за 2018 г.