Програми и проекти

Проекти, финансирани по програми на Европейския съюз

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) изпълнява проекти, финансирани по Оперативни програми, както и проекти за съвместни действия по надзор на пазара, финансирани от Европейската комисия.