Съвместни действия по надзор на пазара JAHARP2020 Triplet