ДАМТН дари четири смарт телефона и четири таблета на неправителствена организация с нестопанска цел Сдружение „Зонта – клуб“ Пловдив

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) дари от името на PROSAFE, четири смарт телефона и четири таблета на неправителствена организация с нестопанска цел Сдружение „Зонта – клуб“, гр. Пловдив. Телефоните и таблетите са закупени от PROSAFE в изпълнение на проект JAHARP 2020-1, WP3 на Европейската комисия и изпитани за съответствие със съществените изисквания в акредитирана изпитвателна лаборатория в Германия.

На 20.12.2023г., в сградата на Комплекс за ранно детско развитие, продуктите бяха предадени от главен директор на ГДНП на ДАМТН Мирослав Йотов и ръководител на проекта Антоанета Белчева в отлично техническо състояние на госпожа Невена Божилова – председател на  Сдружение „Зонта – клуб“ Пловдив. Продуктите са персонално дарени на деца настанени в жилища от семеен тип. Този акт на дарителство има за цел да насърчи напредъка в образованието и социалната интеграция, насочвайки ресурсите към децата в неравностойно положение. Смарт телефоните предоставят възможност за бърз и лесен достъп до информация, комуникация и онлайн ресурси, а таблетите осигуряват гъвкавост и мобилност в обучението.

Идеята зад този акт на дарителство е да подчертае важността на образованието и технологиите като средства за подкрепа и развитие на обществото.

 

Share this post