Сигнали

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СПЕШНИ СИГНАЛИ (9:00 – 17:30 ч. в работни дни) по технически надзор, надзор на пазара, метрологичен надзор и контрол на качеството на течните горива:

0700 111 88 телефон за подаване на СПЕШНИ СИГНАЛИ във връзка с:

 • техническия надзор на съоръжения с повишена опасност;
 • продукти в обхвата на надзор на пазара;
 • метрологичния надзор на средства за измерване и предварително опаковани продукти;
 • контрола на качеството на течните горива;
 • безопасната експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях;
 • подаване на сигнали за злоупотреба с власт и корупция.

При приемането на сигнал нашите оператори ще ви помолят за следната информация:

 • Име, презиме, фамилия;
 • Адрес за кореспонденция;
 • Телефон за връзка;
 • Електронна поща (ако е възможно);
 • Възможно най-точно описание на проблема/инцидента.

Подай сигнал

 

Верификация