ХV-та Национална конференция „Международната система единици – фундаментално по-добра”

По повод Международния ден на метрологията и професионалния празник на българските метролози – 20 май съвместно с Българския институт по метрология и Съюза на метролозите в България се проведе ХV-та Национална конференция „Международната система единици – фундаментално по-добра”. В рамките на откриването на конференцията приветствия отправиха г-н Петър Горновски, председател на ДАМТН, както и г-н Паун Илчев, и.д. председател на БИМ и д-р Весела Константинова, председател на Съюза на метролозите. Получени бяха поздравителни адреси от АЕЦ „Козлодуй“, Патентно ведомство и ИА Българска служба за акредитация.

На конференцията бяха наградени с почетна награда – Плакет на ДАМТН служителите на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ – г-н Тихомир Комарски – главен експерт в ОКМ, г-жа Йорданка Георгиева – главен инспектор в РО МН СЗБ, г-жа Юлия Кокарова – главен инспектор в РО МН ЮЦБ и г-жа Зорница Митева – главен инспектор в РО МН ЗБ за постигнати отлични резултати в работата им и качеството на изпълнените задачи, оказали съществен принос за подобряване дейността на дирекцията като цяло, както и за изпълнение на поставените цели на ДАМТН.

Изнесен бе и доклад по тема „Метрологична проследимост на измерванията при контрол на качеството на течни горива“ подготвен от д-р инж. Димка Иванова, главен директор на ГД „Контрол на качеството на течни горива“ и инж. Мирослав Миронов, държавен експерт.

Международният ден на метрологията и професионалния празник на българските метролози по традиция се отбелязва всяка година на датата 20 май, когато е подписана Конвенцията за метъра през 1875 г.

Share this post