20 май – международен ден на метрологията

Покана за XV-та научно-практическа конференция “МЕЖДУНАРОДНАTA СИСТЕМА ЕДИНИЦИ, SI – фундаментално по-добра” 20 май 2018 г.

Share this post