20 май „Световен ден на метрологията“

Прессъобщение

Световен ден на метрологията – 20 май 2021 г.

Измервания за  здравето

Съобщение:

20-ти май е Световният ден на метрологията, отбелязващ годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Този договор предоставя основата за световна последователна система за измерване, която е в подкрепа на научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и защитата на глобалната среда.

Темата на Световния ден на метрологията през 2021 г. е „Измервания за здравето“.  Тази тема е избрана, за да се осъзнае важната роля, която измерванията играят за здравето, а оттам и за  благосъстоянието на всеки един от нас.

Националните метрологични институти по света непрекъснато развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване, независимо от нивото им на сложност. Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международно бюро по мерки и теглилки (BIPM- Bureau International des Poids et Mesures), за да гарантират надеждността на резултатите от измерванията по цял свят.

Международната организация по законова метрология (OIML – The International Organization of Legal Metrology) разработва международни рекомендации, целта на които е уеднакняване и хармонизиране на изискванията по света в много области. OIML ръководи също и сертификационна система (OIML-CS), която улеснява международното приемане и глобалната търговия с регулирани средства за измерване.

Тези международни метрологични системи гарантират необходимата сигурност и увереност, че измерванията са точни, като осигуряват стабилна основа за международната търговия днес и ни помагат да се подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят в междуправителствени и национални метрологични организации и институти през цялата година.

 

Информация за международното отбелязване на празника бихте могли да откриете на следния адрес: http://www.worldmetrologyday.org/index.html

За отбелязването на своя професионален празник метролозите от Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към ФНТС организират онлайн събитие, което ще се ще се проведе чрез онлайн платформата Webex на 20.05.2021 г. от 10:30 до 12:00 часа.

Поканата за събитието ще намерите тук.  

Съобщение за Световния ден на метрологията за 2021 г. от директорите на Международното бюро за мерки и теглилки БМТ/ и Международното бюро за законова метрология /МБЗМ/   

 

Share this post