Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на асансьори монтирани в жилищни сгради на територията гр. Сандански, гр. Петрич, гр. Кюстендил и гр. Дупница.

 

В резултат са проверени общо 161 асансьори, както следва:

– на територията на гр. Сандански проверени – 46 асансьори;

– на територията на гр. Петрич проверени – 47 асансьори;

– на територията на гр. Кюстендил проверени – 49 асансьори;

– на територията на гр. Дупница проверени – 19 асансьори;

При проверките на територията на гр. Петрич е констатирано, че три асансьори се експлоатират без функциониращи устройства за двустранна разговорна връзка. На територията на гр. Дупница е установено, че два асансьори се експлоатират без функциониращи устройства за двустранна разговорна връзка. В гр. Кюстендил е намерен един асансьор, който се експлоатира без функциониращо устройство за двустранна разговорна връзка.

До всички нарушители ще бъдат изпратени покани за съставяне и предявяване на актове за установяване на административно нарушение.

ГД ИДТН към ДАМТН ще продължи проверките на асансьори монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността, живота и здравето на хората.

 

 

Share this post