ДАМТН провери над 238 обекта в рамките на кампанията “Безопасна Коледа 2022”

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провери над 238 търговски обекта в цялата страна в рамките на кампания „Безопасна Коледа 2022“. Целта е да се гарантира безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишни празници. В периода 1-20 декември 2022 г. служители от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) провериха общо 536 различни продукта, в това число детски  играчки,  електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия. Тези продукти традиционно имат повишено търсене от потребителите преди празниците и затова са във фокуса на извършените проверки.

Служителите на ГДНП провериха 215 детски  играчки. От тях 109 са съответстващи. При останалите 106 са открити следните  несъответствия: 33 продукта са без СЕ маркировка, с която производителят е длъжен да удостовери оцененото съответствие и изпълнението на европейските норми за безопасност на продуктите;  50 продукта са без инструкции за употреба на български език или без наличие на предупредителни текстове и 86 продукта са без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.  Три различни по вид играчки са с видими несъответствия и за тях са издадени заповеди за спиране от разпространение.

При електрическите гирлянди са проверени 202 различни по вид, модел и марка продукти. Във фокуса на проверката бяха LED гирлянди, гирлянди с лампи с нажежаема жичка и херметически затворени гирлянди. 127 гирлянди са съответстващи със законовите изисквания. Несъответствия са открити при 75 продукта. Три продукта гирлянди са  без СЕ маркировка, 1 продукт е без нанесени технически данни, 36 гирлянди са без инструкции за употреба на български език  и 57 гирлянди са без нанесени наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара. Издадени са 25 заповеди за спиране разпространението на 34 електрически гирлянди с видими несъответствия.

В рамките на кампанията са проверени също 119 пиротехнически изделия. 107 от тях са съответстващи.  Открити са следните несъответстващи пиротехнически изделия: 5 продукта са без СЕ маркировка, 4  продукта са без инструкции за употреба на български език и 11 продукта са без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.  Един продукт от тип Р1 е без обявено нетно еквивалентно количество взривно вещество.

Кампанията се провежда повече от десет години. Въпреки проверките, на пазара все още присъстват играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, които не съответстват на законовите изисквания.  Най-често продуктите са без инструкция за употреба или непълна такава, както и без нанесено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. На място в търговските обекти са издадени заповеди за спиране продажбата на 41 продукта без СЕ маркировка, а по отношение на откритите продукти с видими несъответствия – за 34 вида гирлянди и  за 3 вида играчки са издадени заповеди за спиране на разпространението им. Съставени са 94 АУАН за открити нарушения.

 

Share this post