„ТЕСИ“ ООД СЪОБЩАВА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ НЕЯ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2014/35/ЕС ПРИ ДВА ПРОДУКТА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

„ТЕСИ“ ООД съобщава за установено от нея несъответствие с изискванията на Директива 2014/35/ЕС при два продукта електрически бойлери.

Дружеството веднага е прекратило продажбите на засегнатите продукти, изтеглило ги е от пазара и е стартирало програма за връщане на закупените продукти и възстановяване сумата от покупката или заменянето на продукта с нов.

На територията на България до краен потребител е стигнал само един брой проблемен продукт  – електрически бойлер: BILIGHT 120 л. с дясна серпентина, GCVS 120 44 20 B11 TSRP. Дружеството е идентифицирало продажбата.

„Теси“ ООД спазва стриктно Директива 2014/35/ЕС и всички други приложими регулации. Дружеството информира, че няма други засегнати негови продукти. На страницата си: https://tesy.bg/product-safety компанията е поставила информация за потребителите.

Share this post