Уведомление от „ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД за предприети действия по изтегляне на детска играчка – комплект акрилни бои, марка: GLOW IN THE DARK, модел: 9178

„ДЖАМБО ЕС.Б“ ЕООД уведомява, че въз основа на RAPEX нотификация A12/00129/24 изтегля от пазара детска играчка – комплект акрилни бои, марка: GLOW IN THE DARK, модел: 9178, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите /опасност от отравяне на децата/.

След изпитване на гореописаната играчка по стандарт EN 71-3:2019 „Безопасност на детските играчки Част 3: Миграция на определени елементи“, органът по надзор на пазара в Кипър е установил, че нормата на миграция на стронций (Sr) е превишена в светлосиния цвят, в количества, много по-големи от допустимата граница (6002mg/kg), което представлява опасност от отравяне за децата.

Клиентите, закупили акрилни бои, марка: GLOW IN THE DARK, модел: 9178, могат да ги върнат до 02.02.2024 г. срещу възстановяване на заплатената сума или срещу замяна с друга стока. Необходимо е представяне на касов бон или фактура за покупка в някой от магазините на веригата.

Share this post