ДРУЖЕСТВО „OСРАМ СЕЙЛС“ ЕООД СЪОБЩАВА ЗА УСТАНОВЕНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ПРОДУКТ: СТАРТЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА АКУМУЛАТОРИ

Дружество „OСРАМ СЕЙЛС“ ЕООД съобщава за установено несъответствие при продукт: стартерно устройство за акумулатори „OSRAM BATTERYstart OBSL 260, EAN 10: 4062172264341.

Компания OSRAM е установила производствен проблем при продукта и е спряла разпространението му в световен мащаб от съображения за защита на потребителите.

Дружество „OСРАМ СЕЙЛС“ ЕООД е стартирало в България програма за връщане на закупените устройства. Клиентите, които са купили стартерното устройство, се приканват да върнат продукта. Те ще получат друг продукт – BATTERYstart OBSL 400, който е от по-висок клас, без доплащане.

Компания OSRAM спазва стриктно всички приложими законови регулации. Тя информира, че няма други засегнати продукти OSRAM. За повече информация на разположение на потребителите е телефон: +359 32 348 248. Програмата е достъпна на адрес:  https://www.osram.bg/campaigns/battery_start260_bg_only.jsp

Share this post