ДАМТН извърши проверки на 348 играчки по време на своята кампания за Деня на детето

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе кампания по случай Деня на детето – 1 юни, в търговски обекти в цялата страна. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ при ДАМТН, извършиха проверки на различни видове детски играчки, които се предлагат на пазара.

По време на кампанията инспекторите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ провериха 348 броя играчки. Съответстващи на изискванията са били 118 броя продукти. С констатирани несъответствия са 230 броя, в това число: 75 броя са без нанесена „CE“ маркировка за съответствие, 193 броя са без наименование и адрес на производител и вносител, 108 броя са без инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, 37 броя са без предупредителни текстове, 20 броя играчки с рудоуправление не се придружават от декларация за съответствие и с други несъответствия са 10 броя продукти.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство са предприети административно наказателни действия към отговорните икономически оператори. За продуктите без нанесена „CE“ маркировка за съответствие са издадени заповеди за спиране разпространението им.

ДАМТН ще продължи да извършва проверки в рамките на своите правомощия, с цел недопускане предлагането на пазара на несъответстващи продукти.

Share this post