ДАМТН извършва засилен контрол на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях заради проливните дъждове в страната

По разпореждане на министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започна 24-часово наблюдение на язовирите на територията на цялата страна. Със заповед на председателя на ДАМТН инж. Евгени Симеонов от вчера е активиран Оперативен щаб на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, който ще работи до успокояване на ситуацията с проливните дъждове в страната.

ДАМТН ежедневно събира актуална информация за състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях, водните нива и свободните обеми в язовирите на територията на страната. Към момента няма информация за възникнали критични и аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Служители на ДАМТН са в непрекъснат контакт с областните и общинските администрации, собствениците на язовири и с всички структури, които имат отношение и следят за състоянието и водните нива на язовирите.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post