20 май 2023 г. – Световен ден на метрологията

Световен ден на метрологията – 20 май 2023 г.

Измерванията в подкрепа на глобалната хранителна система

 

На 20 май 1875 г. седемнадесет държави в т.ч. и България подписват Конвенция за метъра. Тя поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения, и по този повод 20 май е определен за Световен ден на метрологията. Първоначалната цел на Конвенцията за метъра – световното единство на измерванията – остава така важна и днес, както при подписването ѝ преди повече от 140 години.

За да отбележат това събитие, Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи организират ХVIII-а Национална научно-практическа конференция „Измерванията в подкрепа на глобалната хранителна система“.

Конференцията ще се проведе на 19 май 2023 г. от 10:30 часа в залата на ИА „Българска служба по акредитация“ – София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров“ № 52 А.

Темата е актуална поради нарастващите предизвикателства свързани с изменението на климата и глобалното разпределение на храната в свят, чието население достигна 8 милиарда в края на 2022 г.

В целия свят националните метрологични институти непрекъснато развиват науката за измерванията, като разработват и утвърждават нови техники за измерване на необходимото ниво на усъвършенстване. Националните институти по метрология участват в сравнения в областта, координирани от Международното бюро за мерки и теглилки (МБМТ), за да се гарантира надеждността на резултатите от измерванията в световен мащаб.

Международната организация за законова метрология (МОЗМ) разработва международни препоръки, които имат за цел да уеднаквят и хармонизират изискванията в целия свят в много области. МОЗМ управлява и системата за сертифициране МОЗМ (МОЗМ-СС), която улеснява международното приемане и глобалната търговия с регулирани средства за измерване.

Тези международни метрологични системи осигуряват необходимата увереност и доверие, че измерванията са точни, обезпечават стабилна основа за глобалната търговия днес и ни помагат да се подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят през годините в междуправителствени и национални метрологични организации и институти.

Share this post