ДАМТН извърши проверка по самосезиране на бензиностанция в Пловдив, във връзка с публикация в медиите

Във връзка с публикация в електронното издание Plovdiv24.com, на 21.03.2024 г. инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), извършиха извънредна надзорна проверка по самосезиране, относно съмнение за неточно измерено количество Diesel EKONOMY, заредено в бензиностанция, намираща се в гр. Пловдив. Проверката е за спазване задълженията на лицето, като ползвател на средства за измерване с цел търговски плащания по смисъла на чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ).

При проверката е установено, че колонките за продажба на светли горива (бензин и дизелово гориво) са преминали задължителната последваща периодична проверка и върху тях са налични изискуемите знаци за последваща проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗИ, удостоверяващи извършен метрологичен контрол на средство за измерване в употреба.

Налични и с ненарушена цялост са и всички изискуеми пломби, поставени на определените за това места, чиято функция е да ограничават достъпа до регулиращите им устройства.

На основание чл. 77, т. 2 от ЗИ, на модула за зареждане на Diesel EKONOMY, страна 3, е извършено контролно измерване за съответствието му с изискванията за максимално допустима грешка на този вид средство за измерване в употреба. Измерването е осъществено с еталонна мярка за вместимост, калибрирана от акредитирана лаборатория. Установено е, че модулът на колонката измерва в границите на нормираната максимално допустима грешка ± 0,5 %.

В обекта не са констатирани нарушения на ЗИ и наредбите по прилагането му.

Share this post