ДАМТН откри 116 нарушения по време на своята кампания за Деня на детето

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе кампания по случай Деня на детето – 1 юни. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН, извършиха проверка на детски играчки в търговски обекти на територията на цялата страна.

По време на кампанията инспекторите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ провериха 199 броя играчки. Съответстващи на изискванията са били 83 броя продукти. С констатирани несъответствия са 116 броя, в това число: 51 броя са без нанесена „CE“ маркировка за съответствие, 73 броя са без обозначено наименование и адрес на производител и вносител, 15 броя са без инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, 23 броя са без нанесени предупредителни текстове и с други несъответствия са 30 броя продукти.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство, предстои предприемане на административно наказателни действия към икономическите оператори. За продуктите без нанесена „CE“ маркировка за съответствие са издадени заповеди за спиране разпространението им.

С цел недопускане предлагането на пазара на несъответстващи на изискванията продукти, ДАМТН ще продължи да осъществява проверки в рамките на своите правомощия.

 

 

 

 

 

Share this post