Инспектори на ГДИДТН при ДАМТН извършиха проверки за техническата безопасност на асансьори, монтирани в курортен комплекс Боровец

В периода от 09.10.2023 г. до 12.10.2023 г. служители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), извършиха проверки на асансьори, монтирани в курортен комплекс Боровец.

Проверени са общо 57 броя асансьори. В резултата на проверката са спрени 4 броя асансьори. Най-честите причини, поради които съоръженията са спрени от експлоатация са:

  • За 3 броя асансьори е констатирано нефункциониращ правилно контакт за безопасност обтегачна тежест на въже скоростен ограничител и устройство за двустранна разговорна връзка в кабината, а за един асансьор нефункциониращи правилно стоп бутон в шахтата и контакт за безопасност обтегачна тежест на въже скоростен ограничител.
  • 1 асансьор се е експлоатирал без извършен технически преглед.

За установените нарушения ще бъдат съставени актове за административно нарушение. ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори, с цел увеличаване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на ползвателите.

Share this post