ДАМТН откри 197 несъответстващи продукти по време на своята кампания за Деня на потребителя – 15 март

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) приключи своята кампания по повод Деня на потребителя, която се проведе от 11 до 15 март 2024г., в търговски обекти на територията на цялата страна.

По време на кампанията инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) провериха 282 броя продукти, в това число 116 броя различни играчки, 65 броя електрически уреди, 36 броя лични предпазни средства, 57 броя радиосъоръжения, 6 броя машини, 1 брой съоръжение под налягане и 1 брой пиротехническо изделие.

От проверените 282 продукта, съответстващи на изискванията на приложимото европейско и национално законодателство са общо 85 броя. С констатирани несъответствия (едно или повече) са 197 броя продукти, в това число:

  • 132 броя са без инструкция за употреба;
  • 34 броя без „CE“ маркировка за съответствие;
  • 133 броя без наименование и адрес на производител и/или вносител;
  • 79 броя не се придружават от ЕС декларация за съответствие;
  • 13 броя са с други несъответствия, специфични за отделните групи продукти.

Издадени са 19 броя заповеди за временно спиране разпространението на продукти без СЕ маркировка. Предстои да бъдат съставени 93 броя актове за установени административни нарушения по действащото законодателство.

Във връзка с направените констатации, ГДНП към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки, за да се ограничи предлагането на пазара на продукти, които не съответстват на изискванията.

Share this post