ДАМТН провери техническата изправност на 57 асансьора в жилищни сгради в Пловдив

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на 57 асансьора, монтирани в жилищни сгради на територията на ж. к. „Тракия“, гр. Пловдив.

Проверените асансьори са с валиден технически преглед, извършен от лице получило лицензия за осъществяване на технически надзор на асансьори. В хода на проверката е установено, че в кабините на всички съоръжения има монтирани устройства за двустранна разговорна връзка, които функционират. На 42 асансьора под кабината е монтиран предпазен щит.

Поддържането, ремонтирането и преустройството на съоръженията се извършва съгласно писмени договори, сключени между ползвателите и лица получили удостоверение за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори, съгласно чл. 36 , ал. 1 от ЗТИП и вписани в регистъра на ДАМТН.

ДАМТН продължава проверките на асансьори в жилищни сгради.

Share this post