ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЕТСКИ БАЛОНИ

Във връзка със зачестили инциденти, свързани с възпламеняване на детски балони, напълнени с неидентифициран газ, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) дава следните съвети към потребителите:

Най-разпространеният вид газ за пълнене на балони е хелият. Балоните с хелий са привлекателни за деца, поради факта, че хелия е инертен газ и това позволява на балоните да се издигат нависоко.

Балоните изработени от метализирана пластмаса (фолио), както и тези изработени от латекс са детски играчки и трябва да отговарят на съществените изисквания определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ), с която се създават условия за прилагане на Директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детски играчките. Балоните, изработени от метализирана пластмаса, са обикновено по-здрави от латексовите и не пораждат същите опасности от задавяне или удушаване. Следователно при тях не се изисква предупредителния текст от т. 7.3 (балони от латекс) от стандарт 71-1 „Безопасност на детски играчки. Механични и физични свойства“:

“Внимание! Деца под осем години могат да се задавят или да се задушат от ненадути или спукани балони. Изисква се наблюдение от възрастен. Пазете ненадутите балони от деца. Изхвърлете веднага спуканите балони.”. Текстът е задължителен за балоните изработени от латекс.

Балони изработени от метализирана пластмаса (фолио)

                                                                                                                                                                                Латексов балон                                                                                                                                                                

Балоните от метализирана пластмаса (фолио) позволяват повторно напълване, тъй като имат клапа, за разлика от латексовите.

Местата за продажба са различни видове търговски обекти – както в магазини за детски играчки, така и в магазини за парти артикули, а често пъти и при амбулантни търговци.

В тази връзка, преди да закупите детски балони, трябва да се уверите, че продукта е с нанесена маркировка за съответствие (CE), удостоверяваща съответствието на играчката с всички правила за безопасност на ЕС. Никога не купувайте играчки, ако върху тях или опаковката им не е поставена маркировката „CE“. Купувайте само от сигурни търговски обекти и електронни магазини, които дават възможност играчката да бъде върната, когато има причина за това, тъй като нелоялните търговци са склонни да пренебрегват изискванията към здравето и безопасността на децата.

Избирайте играчки, които са подходящи за възрастта, способностите и уменията на детето. Играчките, които не са предназначени за деца от конкретна възрастова група, могат да наранят тези деца. Уверете се, че следвате препоръките за възрастта — особено символа за непригодност за деца на възраст под 3 години и текста „неподходящо за деца на възраст под 36 месеца“, придружавани от указание за опасността. Следете също и за информация относно име и адрес на производител, а в случай, че балоните са внос от трета страна и за име и адрес на вносител, необходими за проследяването на произхода на продукта.

След като купите играчка, следвайте внимателно инструкциите за правилно използване на играчката. Запазете опакованите с играчката инструкции и информация на безопасно място. Наблюдавайте децата, докато играят – уверете се, че всички играчки се използват по предвидения начин, както и че са подходящи за възрастта и способностите на детето.

Винаги съобщавайте на търговеца на дребно или производителя, от който сте купили дадена играчка, за всякакви проблеми, свързани с нейната безопасността. Проверявайте уебсайта на системата на ЕС за бързо предупреждение (RAPEX): https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/ . Там са представени подробни данни за опасни продукти, които са изтеглени от пазара в съответната държава, включително играчки.

Ако имате каквито и да е съмнения относно безопасността на играчките се обръщайте към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Жалбите и сигналите можете да подавате на обявения на страницата на ДАМТН интернет адрес: damtn@damtn.government.bg или на телефон 0700 111 88.

При нерегламентирани продажби от амбулантни търговци, без издаване и на документ за продажба, е необходимо да сигнализирате съответните общински власти, за предприемане на действия по компетентност. Препоръчително е да се купуват напълнени балони от лицензирани обекти, които имат съответното разрешително за продажба.

 

Share this post