Служители на ДАМТН извършиха съвместна проверка с представители на КЗП

Служители на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) и служители на Главна дирекция Надзор на пазара (ГД НП), съвместно с представители на Комисия за защита на потребителите (КЗП) в периода от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г. извършиха проверки за правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване на територията на цялата страна и съоръженията с повишена опасност, монтирани в местата за настаняване.

  1. На територията на цялата страна са проверени:
  • 49 лица, стопанисващи плувни басейни;
  • 134 плувни басейни за правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към тях.

При проверките са издадени 27 предписания. Основания за издадените предписания са неизпълнение на разпоредбите, изискващи:

  • Съставяне и съхраняване на досие, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване (НПБТЕПЕВФППБСПМН);
  • Липса на инструкция за безопасна експлоатация на съоръженията, част от инвестиционния проект на обекта по чл. 2 от НПБТЕПЕВФППБСПМН;
  • Назначаване на комисия по чл. 11, ал. 1 от НПБТЕПЕВФППБСПМН за извършване на проверките по чл. 10 от същата Наредба.
  1. В местата за настаняване са проверени съоръжения с повишена опасност, както следва:

– 167 бр. асансьори;

– 96 бр. газови съоръжения;

– 35 бр. водогрейни котела;

– 55 съдове, работещи под налягане.

При проверките е установено, че се експлоатират 12 бр. съоръжения с повишена опасност (2 бр. водогрейни котли, 2 бр. съдове, работещи под налягане, 1 бр. газова инсталация и 7 бр. газови уреди), за които са приложени принудителни административни мерки по Закона за технически изисквания към продуктите.

 

Share this post