Председателят на ДАМТН инж. Евгени Симеонов – гост на тържествена церемония по случай 80-годишния юбилей на Университета по архитектура, строителство и геодезия

На 09.11.2022г. се проведе тържествена церемония по случай 80-годишния юбилей на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). На тържеството присъстваха министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) инж. Евгени Симеонов, Мария Пирянкова – Главен директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТН, представители на академичните среди и др.

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов изказа благодарност към академичния състав на университета, които традиционно подпомагат със своята експертиза ведомството при планиране и реализиране на своите политики.

В своето официално обръщение към академичната колегия, председателят на ДАМТН инж. Симеонов обърна внимание на професионализма на преподавателския състав и високото качество на учебния процес благодарение на които Университета по архитектура, строителство и геодезия се е утвърдил като основно висше учебно заведение за обучение на

магистри и докторанти в областта на архитектурата, строителството на сгради и съоръжения, транспортното строителство, хидростроителството и геодезията.

Честванията по случай 80-годишнината на УАСГ се провеждат под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

Share this post