ДАМТН откри 209 нарушения по време на своята кампания „Безопасно лято 2023“

На 28.07.2023 г. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), приключи своята кампания под мотото „Безопасно лято 2023“. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН извършиха проверки на плавателни средства за обучение по плуване – пояси за ръце и жилетки за плуване в 242 търговски обекти в цялата страна.

От проверените общо 546 броя плавателни средства за обучение по плуване – пояси за ръце и жилетки, съответстващи на изискванията са били общо 337 броя. С констатирани несъответствия са 209 броя, в това число:

  • 25 броя са без маркировка за съответствие;
  • 86 броя не се придружават от инструкции за употреба и информация за безопасност на български език;
  • 44 броя са без обявена информация за наименование и адрес на производител;
  • 38 броя са без обявена информация за наименование и адрес на вносител;
  • 96 броя не се придружават от декларация за съответствие, или от обявен интернет адрес, на който, същата може да се намери;
  • при 143 броя декларацията за съответствие е без превод на български език.

При 88 броя са установени продукти с видими несъответствия, а именно: без трайно нанесена маркировка за идентификация върху тях, която да съдържа информация и предупредителни текстове, относно правилната им и безопасна употреба, без превод на български език, както и липса на информация относно срок на употреба.

За установените нарушения по действащото законодателство към икономическите оператори се предприемат административнонаказателни действия. За продуктите без нанесена маркировка за съответствие и тези с видими несъответствия са издадени заповеди за спиране на разпространението им.

Във връзка с направените констатации ГДНП към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки в рамките на своите правомощия, за да се ограничи предлагането на пазара на продукти, които не съответстват на изискванията.

 

Share this post