Таксите, които се събират в системата на ДАМТН са променени

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор уведомява, че в бр. 19  от 01. 03. 2024 г. в Държавен вестник е публикувано Постановление № 31 от 23 февруари 2024 г., с което се приема нова Тарифа за таксите, които се събират в системата на ДАМТН.

Съгласно § 2 от ПМС № 31/23.02.2024 г. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването. Всички заявления, подадени от днес, се дължат държавни такси, в размера, определен в новата Тарифа.

 

Линк към публикацията в държавен вестник :https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=208162

 

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси може да намерите ТУК:

 

Share this post