Кампанийна проверка в търговски обекти по повод Деня на детето 1 юни

По повод Деня на детето, който се отбелязва на 1 юни, инспекторите от „Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартират кампанийна проверка в търговски обекти на територията на цялата страна. Тя започва от 27 май и ще продължи до края на месеца. Кампанията се провежда ежегодно и има за цел да установи дали  в търговската мрежа се предлагат безопасни играчки.

Инспекторите на агенцията ще следят разпространяваните в търговската мрежа продукти да отговарят на изискванията на европейското и българско законодателство. Акцентът  тази година ще бъде върху  атрактивните сред децата играчки за моделиране – желета за игра (slime toys), магнитни желета и различни видове пластилини.

За констатираните несъответствия на всички проверени по време на кампанията продукти, ДАМТН ще предприеме законосъобразни действия.

При проверки от предходни години най-честите нарушения, които инспекторите на агенцията са констатирали са: липса на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти; липса на инструкции на български език; липса на задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език; липса на информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор, което е важно, и което позволява да се проследи произхода на продукта.

В рамките на кампанията се организира кръгла маса на тема „Качество, контрол  и експертиза на стоките”, съвместно с Център за качеството на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Икономически университет – Варна и Комисията за защита на потребителите (КЗП), под егидата на Министерство на икономиката.   Събитието ще се проведе на 31.05.2019 г. в гр. Варна. Участие ще вземат представители на ДАМТН, КЗП, ЦКСПЗ, преподаватели от ВУЗ от страната и чужбина, представители на общински, неправителствени организации, нотифицирани органи и бизнеса. ДАМТН ще  представи доклади свързани с предлагането на продукти онлайн и общи и специфични рискове за потребителите при on-line търговията. По време на срещата, ще се проведе диалог по отношение осигуряването на безопасни потребителски продукти и услуги на европейския пазар.

Share this post