До Димитър Вълканов – покана за писмени обяснения и изслушване