Предоставяните от ДАМТН административни услуги се заявяват чрез нови електронни форми

ДО
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДАМТН

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗЕУ, Държавна агенция „Електронно управление“ разработи електронни форми за заявяване на всички административните услуги, предоставяни от ДАМТН.
Информация за начина на заявяване може да намерите в таблицата на рубрика „Административно обслужване“ на сайта на ДАМТН

Share this post